Daglig Leder Jette Holten

Årelang professionel erfaring med kommunikation, salg, service og markedsføring i internationale miljøer. Arbejdet 14+ år i udlandet, og med borgere med anden etnisk baggrund 21+ år. Betragter sig selv som kulturel brobygger med fokus på vidensdeling. Vægter nysgerrighed og medmenneskelighed som vigtige kompetencer, og vigtigheden af at opbygge fællesskaber – lokale, nationale og internationale - på tværs af etniciteter som essentielle for sammenhængskraft og trivsel. 

Børnepasser Emina Hasanovic (ansat t.o.m 30. juni 2024 i projekt fælles fokus giver fremgang #2)

Socialrådgiver studerende på 7. semester og igangværende i mit bachelorprojekt. 

Jeg har været i praktik i Mentornetværk i forbindelse med mit studie, og også været frivillig mentor for en international tilflytter. 

Jeg er en glad, energisk og nærværende pige, som elsker at lære noget nyt, og er nysgerrig på livet. 

Mit job som børnepasser i projekt ”Fælles fokus giver fremgang” er givende, idet jeg kan lave interessante aktiviteter med børnene, mens deres forældre deltager i vores arrangementer.  

 

Aktivitetskoordinator Nisreen Sallakho (ansat t.o.m 30. juni 2024 i projekt Fælles fokus giver fremgang #2)

Socialrådgiver studerende på 7. semester og igangværende i mit bachelorprojekt. 

Jeg har været i praktik i Mentornetværk i forbindelse med mit studie, og også været frivillig mentor for en international tilflytter. 

Jeg er en glad, energisk og nærværende pige, som elsker at lære noget nyt, og er nysgerrig på livet. 

Mit job som børnepasser i projekt ”Fælles fokus giver fremgang” er givende, idet jeg kan lave interessante aktiviteter med børnene, mens deres forældre deltager i vores arrangementer.  

 

Aktivitetskoordinator Mai Jensen (ansat t.o.m 30. juni 2024 i projekt Fælles fokus giver fremgang #2)

Flere års erfaring med kommunikation, salg & service, samt socialt arbejde.

Har arbejdet 14 år i detailbranchen med fokus på lederskab,

samt med frivillighed i lokalsamfundet, hvor ressourcer og relationer har været en vigtig del af processen.

Betragter sig selv som åbensindet, nysgerrig og innovativ.

Ser muligheder i enhver situation for at skabe gode relationer.


Sekretariatatsmedarbejder Laura Haarbo Andersen (ansat t.o.m. 22. december 2023)

Med min faglige baggrund på BSc. i Sociologi og Kulturanalyse har jeg fundet særlig interesse i det kultursociologiske og de institutioner, der ligger bagved.

Som ung af min generation bliver man kastet ind i en enormt globaliseret verden, og forventes at kunne interagere som international borger.Jeg opbyggede en stor interesse for mødet mellem forskellige kulturer allerede i gymnasiet.


Som praktikant i Mentornetværk i Esbjerg/Vardes sekretariat 20 uger kommunikerer jeg dagligt med mennesker fra mange forskellige kulturer.