FRA FLUGT TIL FRED

Et projekt sponsoreret af 

Mentornetværk i Esbjerg/Varde har modtaget en bevilling på 39.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der sigter mod at styrke integrationen for nydanskere, herunder familiesammenførte, flygtninge og immigranter.


EN HJÆLPENDE HÅND TIL AT OVERVINDE SORG OG ISOLATION

Mange nydanskere, der er flygtet fra deres hjemlande og ofte er langt væk fra deres familie, oplever en konstant følelse af sorg og isolation. Den sproglige barriere forværrer følelsen af ensomhed, hvilket gør det udfordrende for dem at integrere sig i det danske samfund.

Det er netop dette, som projektet vil forsøge at afhjælpe. Hertil er der to målgrupper, hvor den primære er nydanskere mellem 20-75 år, som er kommet til Danmark som flygtninge eller som arbejdssøgende. Den sekundære målgruppe er danske mentorer og andre frivillige tovholdere af projektets aktiviteter.

Projektet har således til formål at fremme den mentale sundhed blandt begge målgrupper ved at skabe rammer for et fællesskab, hvor man kan åbne op om og bearbejde sin ensomhed og sociale isolation. STYRKET INTEGRATION GENNEM KULTUR OG FORSTÅELSE

Projektets primære aktivitet er at besøge Oksbøls FLUGT-museum, hvor deltagerne vil få mulighed for at forstå den danske historie og kultur bedre. Under turen vil deltagerne deltage i et oplæg om sorg, hvilket er en følelse, de ofte oplever i forbindelse med at være flygtninge eller immigranter.

Under turen dertil vil der derudover være en introduktion til de socialfaglige medarbejdere og terapeut, som er med på turen. Deltagernes møde med erfarne socialfaglige medarbejdere og terapeut vil give dem redskaber til at håndtere deres sorg og ensomhed mere effektivt, samtidig med at de kan styrke deres sociale netværk og sprogfærdigheder. Turen rundes af med en frokost på museet. 

Indsatsen blev faciliteret LØRDAG DEN 11. NOVEMBER 2023 ved et besøg til FLUGT Museum for 28 personer.

Vi afholder et arrangement i Legeborgen i Varde LØRDAG DEN 21. JANUAR 2024 for 44 personer.