INDSAMLING ER AFSLUTTET.

DU KAN FINDE DONATIONSREGNSKABET SOM ER BLEVET

GODKENDT AF INDSAMLINGSNÆVNET HER.


SYNES DU OGSÅ DET ER VIGTIGT, VI HJÆLPER INTERNATIONALE TILFLYTTERE MED AT BLIVE HURTIGERE OG BEDRE INTEGRERET I ESBJERG OG VARDE KOMMUNER?

I så fald har Mentornetværk i Esbjerg/Varde brug for din støtte


Vi har de sidste 17 år hjulpet mange hundrede internationale tilflyttere over 16 år; både arbejdstagere, flygtninge, familiesammenførte, og studerende. De sidste par år har vi derudover haft fokus på at finde mentorer blandt psykisk og fysisk udfordrede lokale. Mentornetværk danner en tryg ramme for mange mennesker, som ellers ikke ville have fået kontakt med hinanden. Vi ved af erfaring, det er til stor fælles gavn for begge parter.

Denne gang var det os, der manglede hjælp

Vi har heldigvis fået den, og ved nu, vi overlever resten af 2021. Det er stadig skrøbeligt grundet Covid19, så du er meget velkommen til fortsat at støtte os:

 

Hjælp os med at hjælpe andre

Selv 100 kr gør en forskel, når bare vi er nok, der finder sagen vigtig og donerer til formålet.

 

Hvordan bidrager man rent praktisk?

Betal enten til MobilePay: 227944, via QR-kode til MobilePay, eller til donationskonto: 7780-0006525380. Vi har selvfølgelig indhentet indsamlingstilladelse ved Civilstyrelsen og aflægger regnskab for alle bidrag.

 

Hvorfor hjælpe?

Fordi det er i din, min, deres og alles interesse, at vores internationale tilflyttere bliver en del af vores lokalsamfund, kan tale og forstå sproget og den danske kultur, at de kan bidrage på arbejdsmarkedet, og bliver synlige i vores foreningsliv. Vi har over 325 mennesker, som bruger vores forening aktivt. Det er for dem, vi kæmper

Hvordan kunne det gå så galt?

Normalt søger vi hvert år midler fra begge kommuners puljer til sociale indsatser, og supplerer med projektmidler via styrelser og fonde. 2021 var anderledes, for Covid 19 gav færre muligheder for at søge og få bevilget projektmidler end ventet. Dertil kom ændringerne til ferieloven, som kostede os en stor udgiftspost til indefrosne feriemidler. Men vi gav ikkek op. Med stor støtte fra lokale firmaer, fonde og private er vi kommet godt igennem krisen. 

 

Hvad går pengene så til?

At koordinere vores mange frivillige indsatser. Paradoksalt nok har foreningen sjældent haft så stor succes som nu: Vi har hele 95 aktive mentorpar i gang i lokalområdet, dvs. hvor en lokal beboer er mentor for en international tilflytter. Det kræver selvfølgelig en del koordinering: Vi finder frivillige mentorer, interviewer alle individuelt, opretter 

mentorpar, og yder støtte til begge parter i de 3 til 12+ måneder, parret arbejder sammen. Mentor støtter især i forhold til dansk sprog, sociale aktiviteter, arbejdsmarkedet og/eller uddannelse. Indimellem laver vi derudover sprogbytte-par. Andre gange involverer vi et bestyrelsesmedlem i en forening som mentor. Behovene er mange, og Mentornetværk tilpasser sig dem løbende.


Derudover koordinerer vi gratis sprogcaféer i begge byer, modersmålsundervisning, lær-at-cykle-kurser, workshops, sociale arrangementer og lignende.

 

På landsplan er Mentornetværk i Esbjerg/Varde næsten unik!


Hvis du også kan se vigtigheden i, vi er her i 2022 og fremover, håber vi på, du vil donere et beløb til gavn for en bedre integration mellem vores internationale medmennesker og lokale ildsjæle.

Ønskes yderligere oplysninger, så kontakt os allerede i dag


Daglig leder Jette Holten kan træffes på 20 57 43 97. Derudover kan du også sende en e-mail til info@mentoresbjerg.dk, så kontakter vi dig hurtigst muligt for at fortælle mere om vores arbejde og indsamlingen.


Hvis du som virksomhed ønsker at donere, sender vi

gerne en faktura / kvittering på donationen, så er det muligt at trække den fra som bidrag til velgørende formål. 

PÅ FORHÅND TUSIND TAK

Tusind tak til vores donorer i 2021

  • Tak til lokale privatpersoner - hver har doneret mellem 50-1.000 kr
  • Lokale virksomheder - heriblandt Lauritzen's Eftf. med 10.000 kr, og Cloud Factory med 5.000 kr
  • Lokale fonde - heriblandt VMOK-fonden med 25.000 kr